Har du lyst til å utdanne deg til å jobbe med barn med særskilte behov?

Alle barn trenger å bli sett og få ta i bruk sine ressurser. Det er derfor nødvendig at du som arbeider med barn og unge har god kompetanse i å legge til rette for muligheten til å bli sett og få oppleve gleden av å lykkes. Fagskoleutdanning Barn med særskilte behov legger vekt på nettopp dette. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet.

Gjennom utdanningen vil du bla. lære mer om generelle lærevansker, spesialpedagogiske arbeidsmetoder, barn og unge i risikosituasjoner og helsefremmende/forebyggende arbeid. Utdanningen gjør deg godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

Undervisning er hver onsdag kl 17.00 - 21.00 i Lyngdal. I tillegg er det undervisning en mandag i mnd kl. 17.00 - 21.00.

Les mer her