«No Kids in the Middle» er et gruppetilbud, hvor det arbeides med langvarige uenigheter og konflikter i to-hjems familier. 

Foreldre kan få hjelp med egne kommunikasjonsmønstre og muligheter til å finne nye løsninger. Oppmerksomheten rettes mot rommet mellom barn og foreldre, og hvor vanskelig det kan være for barn å bevege seg i dette minefeltet. 

Samlivsbrudd fører ofte til uenigheter og konflikter. Når disse konfliktene blir langvarige og utfordrende kan foreldrene ha vansker med å komme ut av den fastlåste situasjonen.

Barna står hjelpeløse i midten, og da gjerne med foreldre som har vansker med å hjelpe dem med deres krevende situasjon.

«No Kids in the Middle» er et gruppetilbud som på Agder tilbys flere steder. Høykonflikt er krevende når det pågår overtid. Evnen til kommunikasjon og samhandling blir sterkt redusert.

Hvem kan delta i gruppetilbudet?

I gruppetiltaket deltar både barn og foreldre sammen med andre to-hjems familier som opplever lignende vansker. Der kan foreldre få hjelp med egne kommunikasjonsmønstre og mulighet til å finne nye løsninger. Oppmerksomheten rettes mot rommet mellom barn og foreldre, og hvor vanskelig det kan være for barna å bevege seg i dette minefeltet.

Foreldre og barn møter sammen, men deltar i hver sin gruppe. Både foreldregruppa og barnegruppa har ulike aktiviteter, samtaler og teori i løpet av de to timene gruppetiltaket varer.

Kartleggingssamtale

I forkant av oppstart vil vi snakke både med foreldre og barn for å vite at dette er et riktig og passende tilbud for alle.

I tillegg vil vi involvere familiens nærenettverk som støttepersoner for barna og foreldrene. Disse nettverkspersonene ønsker vi skal ta en rolle der de ser utfordringene og konfliktene fra begge sider, og slik være med å gi foreldre innspill i forhold til flere mulige synsvinkler og handlingsmuligheter.

Antallsamlinger

Gruppedeltakerne er med på 8 samlinger annen hver uke. 

Foreldregruppa

I foreldregruppa jobbes med ulike temaer:

  • Endring av destruktive og konfliktskapende kommunikasjonsmønstre
  • Barnas opplevelse av foreldrenes konflikt
  • Det vanskelige rommet mellom foreldre og barn
  • Finne nye løsninger
  • Hjelp til foreldre slik at de kan «gi slipp» på hverandre og klare overgangen til en ny og bedre fase i livet
  • Hvordan det nære nettverket kan bidra positivt

Barnegruppa

I denne gruppa deltar barna med ulike aktiviteter. Barna er fra 6 – 16 år, og det er rom for noe slingringsmonn.

Barna vet at foreldrene er der for deres del, for å gjøre en innsats for bedre samarbeid uten store konflikter. Sammen med terapeuter får barna mulighet og hjelp til å sette ord på sine opplevelser og vansker med konflikten. De blir også utfordret på råd og andre innspill til foreldrene. Barna formidler seg med kreative aktiviteter og uttrykksformer overfor sine foreldre.  

Mål for gruppetilbudet

«No Kids in the Middle» sitt mål er å hjelpe foreldrene til å «gi slipp» på hverandre og på illusjonen om kontroll av den andre.

Det er også et mål å hjelpe foreldre med overgangen til nytt stadium i livet, til å tåle ambivalente følelser og se nye meninger og muligheter, samt å sette fokus på følelsenes innvirkning.

I gruppen får foreldre, sammen med de andre gruppedeltakerne, mulighet til å arbeide fram bedre samarbeidsløsninger for egen del, slik at disse kan skape bedre helse og trivsel for barna. Terapeuter i «No Kids in the Middle» leder gruppesamtalene mellom deltakerne, og er med og setter i gang enkle øvelser der barnas opplevelser blir satt i sentrum.

Kontakt Viggo Mosskull tlf.: 950 91 291 eller Lister barnevern tlf.: 38382000 ved interesse eller behov for mer informasjon.

Barn ut av foreldrekonflikten, Mandal/Lister: https://www.facebook.com/BarnUtAv/