Fra 1. Februar kan innbyggere i Setesdal, Østre Agder, Lister, Lindesnes og Dalane søke om å ta en vernepleierutdanning i nærheten av sitt hjemsted. Studiet har samme kvalitet som på campusutdanningen, men et distriktsvennlig alternativ skal gjøre det enklere å kombinere studiene med jobb eller familieliv.  

Andreas Grimsby, samhandlingskoordinator i Helsenettverk Lister, applauderer tilbudet:

- Dette er et bra tiltak. Det er et fint tilbud for de som har barn, de som ikke vil flytte på seg, eller ikke har planer om å endre retning senere i livet. Det er dessuten bra for Lister som region å få utdannet flere vernepleiere som ønsker å bo i Lister når de er ferdig utdannet. I Lister som i resten av landet blir det flere eldre og det trengs dermed flere helsepersonell.

Marianne Hovet Steig er studiekoordinator for distriktsvennlig vernepleierutdanning ved UiA. Hun forteller at forskningen viser til to kjennetegn på personer med høyere utdanning i distriktet:  

- Enten kommer de fra distriktet eller så kombinerer de studier med jobb i distriktet. Ved å tilrettelegge for distriktsvennlig utdanning og praksis i Agder-regionene, vil UiA kunne være med å bidra til å øke utdanningsnivået i regionene. Det vil også være viktig i et folkehelse- og levekårsperspektiv, sier hun.

En etterspurt kompetanse
I NAV sin bedriftsundersøkelse fra 2022 ble det estimert en mangel på 1 110 personer i helse- og sosialtjenesten i Agder. Grimsby tror behovet for vernepleiere vil øke i årene fremover.  

– Nasjonalt vil antall årsverk i helse- og omsorgstjenesten øke fra 310 000 – 415 000 i 2035 for å dekke den anslåtte veksten for behovstjeneste, ifølge en NOU-rapport fra 2020. Det er dermed ikke tvil om at det er gode jobbutsikter for vernepleiere fremover, sier han.

Både Steig og Grimsby trekker frem valgmulighetene som et godt argument for å bli vernepleier. Som vernepleier kan man blant annet jobbe innen barnevern, psykiatri, skole, rus, hjemmetjenesten, arbeidsinkludering, fengsel, eller med mennesker som har en utviklingshemming.

- Vernepleierutdanningen er et allsidig studium. Du lærer å håndtere medisiner og får kunnskap om helsefaglige tema. I tillegg er du innom fag som psykologi, juss, pedagogikk og kommunikasjon. Det er med andre ord en variert studie og mye spennende å lære underveis, sier Grimsby som selv er utdannet vernepleier.

Et likeverdig utdanningstilbud
Hovet Steig forteller at distriktsvennlig vernepleie er viktig for UiA. En tett og god dialog med Lister, Østre Agder, og Setesdal er derfor viktig.

­– I løpet av våren skal jeg snakke med kontaktpersonene og noen av studentene på de andre distriktsvennlige utdanningene. Deres perspektiver på hva som er viktig når du er student utenfor campus er nyttige i forberedelsene til den distriktsvennlige vernepleierutdanningen.

Hun sier videre at de er opptatt av kvalitet og trivsel på vernepleierutdanningen. Ifølge Studiebarometeret er vernepleierutdanningen ved UiA blant de beste i landet.

- Fokus på studenttrivsel og god kvalitet på utdanningen vil vi videreføre til det distriktsvennlig kullet.

 

Hvordan vil studiet foregå?

Studiekoordinatoren forventer at studentene er aktive og deltakende i sin egen utdanning.  

– En faglig dyktig vernepleier lar seg bli utfordret på kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kompetanse utvikler man ikke alene, men sammen med medstudenter og faglærere. Vi forventer derfor at studentene forbereder seg og er til stede på samlingene.

Til gjengjeld skal studentene kunne forvente engasjerte og dyktige faglærere som er opptatt av å formidle fag, og levere utdanning i tråd med studieplanen. Steig sier at de har fokus på variert undervisning og læringsformer.

Fra 1. februar kan innbyggere i utvalgte kommuner søke om studieplass. Fristen for å søke er 15. april.

Vi i Lister Kompetanse har en Facebook-grupper for de som ønsker å ta en distriktsvennlig vernepleierutdanning i Lister. Her er innbygger fra både Lister, Lindesnes og Dalane hjertelig velkommen til å melde seg inn: https://www.facebook.com/groups/624047061608242