En erfaringsformidler er en person som med bakgrunn av egen erfaring gjennom sin kontakt med barnevernet, formidler sider av denne erfaringen til barnevernet og andre relevante personer for å bedre samhandlingen mellom barnevernet og foreldre. 

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern så sin spede begynnelse høsten 2019. Gruppa er satt sammen av foreldre med ulike erfaring fra hele regionen. Foreldrene både har og har hatt tilknytning til Lister Barnevern. Erfaringene omfatter blant annet omsorgsovertagelser, familiekonflikter og ulike tiltak. Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern består i dag av 6 foreldre. 

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern er en gruppe engasjerte foreldre som ønsker å dele våre gode og vonde erfaringer. Gruppa er sammensatt av mennesker som har erfart livet på godt og vondt. Vi ønsker å bruke særlig de vonde erfaringene til å gi konstruktive og verdifulle bidrag til andre familier. 

Vi ønsker å få snudd trenden i omdømmet av norsk barnevern. Sammen ønsker vi å hjelpe familier som kommer i kontakt med barnevernet ved å lytte, støtte og gi råd basert på våre erfaringer. I samarbeid med barnevernet vil vi bidra med våre erfaringer for å skape avklaringer og dempe konflikter. 

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern har månedlige møter hvor erfaringer og tanker deles oss imellom. Arbeidsmetoder som dialogmøter, foredrag og engasjert påvirkning av relevante personer/instanser rundt oss. Vårt største oppdrag er å dele våre erfaringer med nåværende og fremtidens ansatte i norsk barnevern. Dette gjør vi ved å sette vårt søkelys på hvordan det er å bli sett, møtt og ikke minst hørt av de som jobber med barnevernssaker. 

Kunne dette være noe for deg, eller trenger du noen å prate med om det du opplever i kontakt med barnevernet?

Kontakt oss gjerne på: Kjell.Tore.Valstad@farsund.kommune.no 

Kjell Tore Valstad

Leder

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern