En erfaringsformidler er en person som med bakgrunn av egen erfaring gjennom sin kontakt med barnevernet, formidler sider av denne erfaringen til barnevernet og andre relevante personer for å bedre samhandlingen mellom barnevernet og foreldre.

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern så sin spede begynnelse høsten 2019. Gruppa er satt sammen av foreldre med ulike erfaring fra hele regionen. Foreldrene både har og har hatt tilknytning til Lister Barnevern. Erfaringene omfatter blant annet omsorgsovertagelser, familiekonflikter og ulike tiltak. Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern består i dag av 6 foreldre.

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern ønsker å bidra til at regionen får Norges beste barnevern, hvor foreldre og barn sammen er i fokus.

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern har månedlige møter hvor erfaringer og tanker deles oss imellom. Arbeidsmetoder som dialogmøter, foredrag og engasjert påvirkning av relevante personer/instanser rundt oss. Vårt største oppdrag er å dele våre erfaringer med nåværende og fremtidens ansatte i norsk barnevern. Dette gjør vi ved å sette vårt søkelys på hvordan det er å bli sett, møtt og ikke minst hørt av de som jobber med barnevernssaker.

 

Kjell Tore

Leder

Erfaringsformidlerne i Lister Barnevern