Høsten 2020 ble Telemarksforskning invitert til å gjennomføre en evaluering av Lister PPT ved å belyse disse områdene:

- Opplevd kvalitet til skoler og barnehager

- Kompetanse i vurderingene av enkeltbarn/-elev

- Kompetanse i systemarbeid

- Organisasjonsform

- Administrasjon og ledelse - heriblant om det er ledelsesutfordringer

- Samarbeidsform - heriblant arbeidsmiljø, jfr arbeidsmiljøundersøkelse av 2019

- Ressursbruk - heriblant om Lister PPT framstår som kostbare/dyre