Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte korona (covid-19) som pandemi 11.mars 2020. Pandemi er en omfattende epidemi som omfatter store deler av verden.

Som følge av pandemien vedtok nasjonale myndigheter svært strenge tiltak. Hovedformålet i alle nasjonale tiltak er å forebygge og unngå smittespredning.

Å oppsøke barn og familier hjemme er en nødvendig del av arbeidet i barnevernet. Det er svært viktig at barnevernet i så stor grad som mulig holder kontakten med familier som mottar hjelpetiltak, og følger opp familier der det er bekymring knyttet til hjemmeforholdene. Undersøkelser og videreføring av tiltak i familier vil ofte ikke kunne gjennomføres på en forsvarlig måte uten fysiske møter. Ved hjemmebesøk må smittevernrådene overholdes så langt som mulig. Dersom barn og foreldre er symptomfrie, kan vi gjennomføre hjemmebesøk. Under koronapandemien kan antall besøk, fysiske møter og varigheten av disse reduseres etter en konkret vurdering.

Vi ser en økende smitte i flere kommuner. Det kan føre til strengere lokale smittevernstiltak utover høsten. I den situasjonen vi nå er i må vi prioritere å kontinuerlig ha kapasitet til å beskytte barn som står i akutt fare for å bli utsatt for skade. Ivaretakelse av barn i krise vil her være sentralt.

Vi oppfordrer dere alle til å følge med på informasjon som kontinuerlig blir lagt ut på din kommunes, Lister barneverns, folkehelseinstituttets og barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) hjemmesider.

‍Vi minner også om:

  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.
  • Foreldresupport telefon: 116 123.
  • Barnevernsvakt telefon: 38 07 54 00.

Dersom du ikke har kontaktinformasjon til din kontaktperson hos oss, kan du ringe oss på telefon: 38 38 20 00.