Program:

16.30 Kaffe og litt å bite i.

16:45 Velkommen ved Lister Næringsforening og Lister Kompetanse, Hans Fredrik Grøvan og Hilde Strømme.

17:00 Ingeniørutdanning i Lister, ved Rein Terje Thorstensen, visedekan, UiA.

18:00 Veien videre og takk for i dag.

UiA vil i dette møtet informere om ingeniørutdanningen, og det vil bli gitt generell informasjon om studieprogram og opptakskrav. Målsettingen er å opprette en fleksibel ingeniørutdannelse der studentene i hovedsak kan bo hjemme og ta utdannelsen på deltid ved siden av jobb. Det er ønskelig med muligheter for undervisning i bedrift og et nært samarbeid med næringslivet.

Alle ingeniørutdanningene ved UiA er tilrettelagt for personer med fagbrev, kjent som Y-vei. Dette er derfor en god anledning for fagarbeidere og de som har teknisk fagskole å bygge på kompetansen sin til å bli ingeniør.

Arrangementet passer både for deg som er leder i en bedrift/kommune eller for deg som ønsker å bli ingeniør.

 

Former informasjon kontakt Hans Fredrik Grøvan 900 50 918, leder, Lister Næringsforening eller Hilde Strømme 94168 444, daglig leder, Lister Kompetanse.

Påmelding innen7. mars via hjemmesiden til Lister Næringsforening.