Boken til Anonyme Alkoholikere (Storboka) blir levende i rusbehandling!

Dette kurset gir en grundig innføring i Storboka - en av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet.

Flere kommuner har hatt suksess med Storbok kurs og å innføre denne behandlingen i kommunene.

Forskningen viser at manualbaserte 12-trinssbehandlingerofte gir bedre resultater enn tradisjonelle rusbehandlinger .

(https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012880.pub2/full#CD012880-abs-0004).

Dette ni-dagers seminar kommer til å presentere AA’s 12-trinnsprogram som som kan anvendes på ulike avhengigheter fra et behandlingsperspektiv. 12-trinnsprogrammet blir forankret i deres bok ved å gå gjennom boken til Anonyme Alkoholiker- «Storboka»- fra forordet til førsteutgivelsen i 1939 og fremover til siste instruks. Denne boken har nå kommet oppi en utgivelse på 50 millioner eksemplarer. Derfor blir fokuset på de trekontekst trinnene, handlingstrinnene og den 4. dimensjon for å demonstrere hvordan fagpersoner og pasienter/klienter kan øke sin forståelse om hvordan man kan bruke AA’s 12-trinnsprogram og de ulike 12-trinns fellesskapene (AA, NA,OA, GA med flere) som en ressurs. Modellen er basert på Recovery Dynamics som er et manualbasert behandlingsprogram grunnet på hvordan man bruker Storboka i en behandlingskontekst. 

Seminaret går over 9 dager, fordelt på 3X3 dager.Seminaret blir holdt av dr. Philos. Guttorm Toverud som har jobbet medrusproblemer i over 30 år. Han har spesialisert seg på bruken av12-trinssprogrammet som en verdifull behandlingsmodell for ulike avhengigheter. Over 10,000 personer har nå hørt fra ham om hvordan man kan leve på livets premisser gjennom bruk av 12-trinnsprogrammet.

Kurset er godkjent som 24 timer vedlikeholds kurs for psykologspesialister, og 30 timer meritterende for sykepleiere/spesialsykepleiere/psykiatrisk sykepleie.

Alle kursdagene må følges fortløpende