Innføring i 12-trinns modellen for avhengighetsmestring

 

Storbok -kurs høsten 2019

Fyrtårnet Psykisk helse og rus i Lister inviterer til 9 dagers Storbok–kurs høsten 2019

 

Kurset gir en grundig innføring i Storboka – ett av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet.

Flere kommuner, blant annet Molde, Stange, og Ringsaker har hatt suksess med Storbok–kurs og påfølgende behandlingstilbud etter dette konseptet. Suksessen innebærer at mange har blitt rusfrie over tid, klarer seg selv og også i stand til å hjelpe andre.

Kurset passer deg som har et avhengighetsproblem, men også for alle som jobber tett på brukere og pasienter med avhengighetsproblematikk.

Prisen er kr 2500 for alle 9 dagene.For klienter /brukere/ pasienter er kurset gratis.

Vi er så heldige å ha fått Guttorm Toverud til å holde kurset for oss. Han har Ph.D i pedagogikk, terapi og veiledning fra University of North Carolina, og en mastergrad i rusavhengighetsterapi fra Appalachene State University i NorthCarolina, begge i USA.

Han har 30 års klinisk erfaring fra alle behandlingsnivåer, både polikliniske grupper og døgninstitusjoner både i Sverige og i Norge.

Kurssted er :

Rosfjord Strandhotell i uke 39.

De øvrige kursdager (i uke 44 og 50 ) er i Kvinesdal kulturhus:

Kursdatoer:

uke 39 : 23,24,25 september

Uke 44: 28,29,30 oktober

Uke 50: 11,12,13 desember

NB: Kursdagene må følges fortløpende.

Påmeldingsfristen er snarest og innen 15.september 2019

 

Send påmeldingsskjema på epost til :

Kontaktperson : Bodil.bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no

Telefon 41687687

Send disse opplysninger ved påmelding:

Navn:

Etternavn:

Epost:

Mobil:

Bostedskommune:

Yrke/arbeidsgiver:

Organisasjonsnummer:

Fakturaadresse:

Motivasjon forkursdeltagelse:

 

 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE KURS