Alle virksomheter er avhengig av input fra en rekke underleverandører for å kunne produsere egne varer og tjenester. En kompetent styring av anskaffelsesprosessen vil være en viktig kilde til kontroll med produksjonen og virksomhetens økonomiske resultater. Innkjøpsledelse gir en innføring i sentrale emner i anskaffelsesprosessen.

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger. Det er også mulig å følge dette studiet sammen med medstudenter på et lokalt studiesenter

Emnene som tilbys er;

Innkjøpsledelse (7,5 stp)
Behovsanalyse (7,5 stp)
Kjøps-kontraktadferd (7,5 stp)
Forhandlingspsykologi og beslutningstaking (7,5 stp)

Disse kan tas sammen eller hver for seg, les mer om studiet:

Studium i innkjøpsledelse