KUBA er oppbygd på denne måten:

 

Nivå 1 vil være basisopplæring for alle nyansatte, studenter og hospitanter fra UIA.

·        Barnevernfaglig forståelsesramme.

·        Familia opplæring.

·        Melding/undersøkelse.

·        Tiltak.

Nivå 2 vil være for alle ansatte i barneverntjenestene i Agder.

·        Forvaltning og lovverk med fokus på forsvarlighet, medvirkning, samordnede tjenester og rettigheter etter andre lovverk.

·        Planmessighet i samarbeid med andre.

·        Barnevernfaglig vurdering.

·        God og hensiktsmessig dokumentasjon.

 

Nivå 3 vil være implementeringsprosessen som alle barnevernlederne i utgangspunktet skal sette i gang. Deretter skal de trekke inn sine teamledere og kontaktpersoner for å jobbe med implementering av kompetanseutviklingen.

 

Artikkel i Nrk Sørlandet: https://www.nrk.no/sorlandet/vil-bli-best-i-landet-pa-barnevern-1.14456529

 

For ansatte: www.kubagder.no