Lister Kompetanse har ansatt Peder Anton Arnesen i en 100% prosjektlederstilling. Peder er utdannet i Statsvitenskap og Ledelse ved universitetet i Agder og får en viktig rolle i arbeidet med kompetanseheving i Lister regionen.

Peder (27) er født og oppvokst i Farsund kommune. Desentralisert utdanning er viktig for heving av kompetanse i regionen slik at man kan bli mer konkurransedyktige og bærekraftige. Med et slikt utdanningstilbud kan flere ta utdanning selv om man på grunn av livssituasjon ikke kan delta på fulltidsstudier på campus. Han har selv vært student med små barn og jobbet deltid ved siden av studiene. Peder kjenner flere som tar og har tatt slik desentralisert utdanning og vet hvor viktig dette tilbudet er.

Han får en viktig rolle i arbeidet med det desentraliserte ingeniørstudiet som etter planen skal starte i 2025. Det blir stadig mer krav om kompetanse med tanke på bærekraft og det grønne skiftet hvor det er behov for flinke personer i distriktene som skal være med på utvikling og innovasjon. En slik desentralisert ingeniørstudie vil kunne gi flere muligheten til å være med på utviklingen og drive med nyskaping og innovasjon innen byggfag i Lister regionen. Det er mange spennende prosjekter som foregår i Lister innen utbygging av infrastruktur og økt EL-kapasitet som gjør at slik kompetanse er og vil bli mer etterspurt.

Når man har full jobb, familie og andre forpliktelser er ikke fulltidsstudier ett alternativ for mange. Det er vanskelig å prioritere mellom disse, men Lister Kompetanse gir mulighet og tilrettelegger slik at man kan få høyere kompetanse hvis man ønsker det. Peder synes arbeidet Lister Kompetanse gjør er en viktig del av samfunnsoppdraget og kan være med på å løse flere problemstillinger innen utdanning og kompetanseheving.