Logoped

Kommunene i Lister har en kommunal logopedtjeneste som er tilknyttet Lister PPT. Dersom man ønsker en vurdering av behov for logopedbehandling, sender man en søknad til kommunen.

Logopedtjenesten har eget søknadsskjema som du finner under Skjema på denne siden. https://www.listersamarbeidet.no/utdanning/lister-ppt#arkiv

Det er administrasjonen i de ulike kommunene som tar imot søknader til logopedtjenesten. Det blir foretatt en vurdering av administrasjonen om behovet skal behandles lokalt eller om det skal henvises til Helfo. Du finner mer informasjon om Helfo her

Ny informasjon fra Logopedtjenesten, publisert 29.04.20.

Logopedtjenesten har stor pågang og ventetid må påregnes. Fra 01.01.20 er tjenesten begrenset til en kartleggingssamtale etterfulgt av inntil 5 logopedkonsultasjoner. Unntaksvis kan det tilbys ytterligere 5 konsultasjoner. Ordningen gjelder også for barn i saker som allerede har mottatt maks antall konsultasjoner.

 

Logopedtjenesten beklager at dette vil medføre at barn blir skrevet ut før de, fra et faglig synspunkt, er ferdigbehandlet. Dette er en ordning vi dessverre må ha for en periode.