NYTT Innføring i 12-trinns modellen for avhengighetsmestring

 

Storbok -kurs våren 2020

Fyrtårnet Psykisk helse og rus i Lister inviterer til 9 dagers Storbok–kurs våren 2020

 

Kurset gir en grundig innføring i Storboka – ett av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet.

Flere kommuner, blant annet Stange, og Ringsaker har hatt suksess med Storbok–kurs og påfølgende behandlingstilbud etter dette konseptet. Suksessen innebærer at mange har blitt rusfrie over tid, klarer seg selv og også i stand til å hjelpe andre.

I Lister har kommunene startet informasjons arbeid om denne 12 trinnsbehandlingen og våren 2020 starter den såkalte "ventevogna" som motiverer den enkelte klient til å starte på 12 trinnsbehandlingen i en eller to Listerkommuner. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.

Kurset passer deg som har et avhengighetsproblem, men også for alle som jobber tett på brukere og pasienter med avhengighetsproblematikk.

Kursavgift:

Klienter/brukere: Gratis

Ansatte i Listerkommunene kr 3000 for kursavgift og dagpakke Rosfjord strandhotell , Lyngdal

Ansatte utenfor Lister kr 2500 i kursavgift og kr 4000 for dagpakke Rosfjord Strandhotell  til sammen kr 6500

Vi forutsetter at alle kurs deltakere har med seg Storboka ved 1. kursdag

Vi er så heldige å ha fått Guttorm Toverud til å holde kurset for oss. Han har Ph.D i pedagogikk, terapi og veiledning fra University of North Carolina, og en mastergrad i rusavhengighetsterapi fra Appalachene State University i NorthCarolina, begge i USA.

Han har 30 års klinisk erfaring fra alle behandlingsnivåer, både polikliniske grupper og døgninstitusjoner både i Sverige og i Norge.

Kurssted er :

Rosfjord Strandhotell , Lyngdal

Kursdatoer:

uke 3 : 15,16,17 januar 2020

Uke 9: 26,27,28 februar 2020

Uke 17 : 20,21,22 april 2020

NB: Kursdagene må følges fortløpende.

Påmeldingsfristen er snarest og innen  10. januar 2020

Send påmeldingsskjema på epost til :

Kontaktperson : Bodil.bakkan.Nielsen@kvinesdal.kommune.no

Telefon 41687687

Opplysninger ved påmelding:

Navn:

Etternavn:

Epost:

Mobil:

Bostedskommune:

Yrke/arbeidsgiver:

Organisasjonsnummer:

VIKTIG Fakturaadresse:

Motivasjon for kurs deltagelse:

 

 

VELKOMMEN TIL SPENNENDE KURS