Fyrtårnet Psykisk helse og rus i Helsenettverk Lister arrangerer  9 dagers Storbok–kurs våren 2020. Snart har nesten 60 personer gjennomført kurset. Noen av disse vil kurses videre i forhold til behandling/veiledere i 12 trinns behandling.

 

Dette kurset gir en grundig innføring i Storboka – ett av verdens mest leste bøker. Den er grunnlaget for alle AA og NA grupper over hele verden, og bokas innhold har hjulpet svært mange til rusfrihet og frihet fra annen avhengighet.

Flere kommuner, blant annet Stange, Lier og Ringsaker kommune har hatt suksess med Storbok–kurs og påfølgende behandlingstilbud etter dette konseptet. Suksessen innebærer at mange har blitt rusfrie over tid, klarer seg selv og også i stand til å hjelpe andre.

I Lister har kommunene startet informasjons arbeid såkalt mestringsgruppe om denne 12 trinnsbehandlingen og våren 2020 starter den såkalte "ventevogna" som motiverer den enkelte klient til å starte på 12 trinnsbehandlingen i en eller to Listerkommuner. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.