Fra høsten 2023 tilbyr Universitetet i Agder distriktsvennlig vernepleierutdanning i tre regioner i Agder, Lister, Setesdal og Østre Agder. Det er totalt 317 søkere som kjemper om 35 studieplasser. Lister har fått 18 plasser og har antageligvis over 200 lokale søkere. UiA ved dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap sier til Khrono at dette er ekstraordinære gode søkertall. Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år, og den er samlings- og nettbasert. Lister Kompetanse har svært gode erfaringer i forhold til å gjennomføre desentrale profesjonsutdanninger.

Det er stor økning i søking til fleksible studier på deltid. Da kan man jobbe og ha tid til familieliv ved siden av studiene. Desentrale studier har like god kvalitet som studier på Campus. Studentene våre har like god gjennomføringsgrad som studentene på Campus, sier daglig leder i Lister Kompetanse Hilde Strømme.

Det vi trenger er flere fullfinansierte studieplasser til Lister. Søkertallene viser at befolkningen her ønsker å ta utdanning, og behovet for helsepersonell er stort, både nå og ikke minst i fremtiden.