Tema for møtet var et framtidig samarbeid om desentraliserte studier. Høgskulen på Vestlandet er en av landets største utdanningsinstitusjoner med ca. 17.000 studenter. HVL har et rikt utvalg av studier, årsenheter, bachelor, master, etter- og videreutdanninger. Høgskulen er fordelt på 5 campuser, Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. HVL har sterke og innovative fagmiljøer innen helse- og sosialvitenskap, ingeniør- og maritime utdanninger, lærer-, kultur- og idrettsfag, natur- og samfunnsvitenskap, og økonomi og ledelse. De ønsker å bli et universitet med en tydelig profesjon- og arbeidsrettet profil.

Instituttleder for økonomi og administrasjon Tone Merete Brekke, instituttleder for helse- og omsorgsvitenskap Georg Førland og Knut Steffen Vall Kvala fra Institutt for økonomi og administrasjon, tok godt i mot oss på Campus i Haugesund.

HVL har lagt merke til det arbeidets som drives i studiesenteret og ønsker å sjekke ut muligheter for et framtidig samarbeid. Lister Kompetanse ser dette som en spennende mulighet og kommer til å jobbe videre med dette. Distriktsvennlige og fleksible utdanninger er populære, og vi ønsker å gi innbyggerne i regionen et bredt utvalg av studier, på alle nivå.

Et alternativ er å tilby moduler på 5 eller 7,5 studiepoeng som kan bygges opp til en bachelorgrad.

Mulighetene er mange, og vi ser fram til fortsettelsen.