Listersamarbeidet har over tid økt i både omfang og innhold. Det finnes mange fruktbare samarbeid og som et resultat av disse samarbeidene, utvikles det nyttige og nytenkende produkter, noe som er viktig for tjenestetilbudet til innbyggerne i hele regionen. 

Imidlertid er det begrenset hvor mye av dette arbeidet som gjøres er synlig for aktører, deltakere og øvrige interessenter utenfor det enkelte prosjekt. Dette har i stor grad vært forårsaket av manglende systemer og ressurser omkring nytten av å dele informasjon om prosjekter.

Ved hjelp av en kommunikasjonsstrategi skal vi synliggjøre prosjektene i Listersamarbeidet på tvers av kommuner og nettverk. Dette skal i tillegg bidra til å styrke engasjementet i samarbeidet. 

Samarbeidskompasset er en oppsummering av kommunikasjonsstrategien og er utviklet sammen med og for Listersamarbeidet. Den viser en retning for vårt felles kommunikasjonsarbeid, og gir en enkel oversikt over hovedelementene i den interne kommunikasjonsstrategien. Dette er starten – og i likhet med vårt fellesarbeid, vil Samarbeidskompasset utvikles i tråd med våre behov og målsettinger.

 

Last ned Samarbeidskompasset her!