Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen.

AOF fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 2 år
|
Høst 2022
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
30
.
04
.
21
Søknadsfrist:

Arbeid med de yngste barna (0 – 3 år) i barnehagen

De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene. Barnehagen er en arena hvor barna skaper nye relasjoner og utfolder seg i lek og samspill. De yngste barna trenger de voksnes sensitivitet på en annen måte enn de eldre barna i barnehagen. Det innebærer at medarbeiderne i barnehagen har kunnskap og evne til refleksjon over egen praksis i møte med hvert enkelt barn. Det er viktig at du som arbeider med barn har god kompetanse i å legge til rette for at barn har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes. Denne utdanningen legger vekt på akkurat dette.

Utdanningen passer for

For barne- og ungdomsarbeidere eller tilsvarende realkompetanse ansatt i barnehage.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Utdanningen er yrkesrettet og praksisrelatert og foregår i et samspill mellom praktiske erfaringer og relevant teori. Studiet vil gi økt kunnskap om, og innsikt i blant annet kommunikasjon, småbarnspedagogikk, etikk og psykologi. Videre vil det gi kunnskap om observasjon, kartlegging og hvordan det kan legges til rette for læring og utvikling på de ulike alderstrinnene mellom 0 – 3 år.

Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid er sentralt i utdanningen. Det samme er kunnskap om de yngste barna, herunder relasjoner, tilknytning, utvikling og uttrykksform. Fagskoleutdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen oppvekstsektoren.

Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på ett år, men tilrettelegges som et deltidsstudium over 2 år.
  • Undervisningen er tilrettelagt med ca. 5 kvelder pr. mnd à 4 timer.
  • I løpet av studietiden på 2 år vil planen for fagskoleutdanningen bestå av 6 emner, hvorav emne 1 er basisemne, emne 2-4 er fagspesifikke emner, emne 5 er praksis og emne 6 er fordypning.
  • Det er 10 uker praksis .
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og gradsbetegnelsen «Fagskolegrad».

Før oppstart anbefales det at

  • Studenten har et ansettelsesforhold i barnehage under hele studiet
  • Studenten leverer et bekreftelsesbrev fra arbeidsgiver hvor det også fremgår at arbeidsplassen legger til rette for at studenten kan avholde praksis på egen arbeidsplass.