Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn.

AOF Fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 2 år
|
Utsatt
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
31
.
05
.
22
Søknadsfrist:

Informasjon

Utdanningen omhandler både arbeidet med språk generelt og utfordringer i møte med flerkulturelle barn. For å oppnå god kommunikasjon med barn og deres pårørende er språket essensielt. Fagskolen vil blant annet ha stort fokus på språkvansker, flerspråklighet, kulturelle forskjeller og foreldresamarbeid - for å nevne noe. Studenten vil i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskap om flerspråklighet og flerkulturelt arbeid og hva som fremmer mangfold, inkludering og medvirkning.

Praksis kan du gjennomføre på egen arbeidsplass. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over 2 år og kan kombineres med jobb.

Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned. Utdanningen har 10 uker obligatorisk praksis

Utdanningen passer for:

Barne- og ungdomsarbeidere innen oppvekstfag eller arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, som har sitt virke i barnehage, grunnskole, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre offentlige eller private etater som barnevernstjenesten og andre institusjoner for barn og unge.

Opptakskrav:

For opptak til fagskolen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i møte med barn, kreves det fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Av dokumentasjon kreves både fagbrev og vitnemål/kompetansebevis fra videregående opplæring.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.