Avansert kartlegging og oppfølging av pasienter i kommunehelsetjenesten.

Universitetet i Agder
|
Masternivå
|
Deltid 20 studiepoeng
|
Høst/vinter 22/23
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
15
.
11
.
22
Søknadsfrist:

Distriktsvennlig videreutdanning for sykepleiere ansatt i kommunene på Agder

I denne videreutdanningen på masternivå er det fokus på avansert sykepleie for å styrke breddekompetansen, samt å tilegne seg erfaring i å kartlegge pasientenes helsetilstand og vurdere situasjoner som oppleves vanskelige for pasienter og pårørende. Videreutdanningen vektlegger generiske ferdigheter som kreves for å møte pasienter med sammensatte medisinske og sykepleiefaglige problemstillinger, samt kompetanse som bidrar til å omsette forskningsbasert kunnskap til økt pasientsikkerhet, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene.

Det vil være et digitalt oppstartsmøte i slutten av november. Undervisningen ute i kommunene starter opp i vårsemesteret 2023. Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger på Campus Grimstad, Campus Kristiansand, Froland, Kvinesdal, Lindesnes og Risør. Du velger undervisningssted når du søker opptak.

Målgruppe
Denne videreutdanningen er for deg som er utdannet sykepleier og er ansatt i en kommune på Agder.