Bærekraftig lek og læring i barnehagen

Fagskolen Kristiania
|
|
Deltid
|
Høsten 2023
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
.
.
Søknadsfrist:
Ikke åpnet for påmelding.

Bærekraftiglek og læring i barnehagen

Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over et år.

Denne utdanningen gir deg som student nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å arbeide med bærekraftig utvikling i barnehagen.

Studentene vil få kompetanse om pedagogisk arbeid med bærekraft i barnehagen og hvordan de kan bidra til at barn utvikler grunnleggende verdier, holdninger og etablererer handlingsmønstre og vaner som fremmer et mer bærekraftig samfunn. Studenten vil lære hvordan skape lek -og læringsarenaer for å reflektere, handle etisk og miljøbevisst, vise solidaritet og ta veloverveide valg sammen med barn. I tillegg vil studenten få kompetanse om hvordan legge til rette for lek -og læringsprosesser som oppfordrer til engasjement og utforskertrang hos barn i arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen.

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg kunnskap om konkrete verktøy og metoder for bærekraftig arbeid tilpasset aldersgruppen 1-6 år.

Utdanningen er bygget opp av to emner. Første emnet gir innføring i bærekraft og bærekraftig utvikling, samt hvordan jobbe systematisk med bærekraftig utvikling i barnehagen gjennom prosjektarbeid.

Det andre emnet tar for seg barns lek, læring og sosialisering i et bærekraftig perspektiv. Hvordan arbeide med bærekraftig utvikling sammen med barn og ivareta barns nysgjerrighet og undring, samt støtte barn i rollen som prosjektledere og aktører for bærekraft.

Studiet er nettbasert.