Bærekraftig transport- og logistikkledelse

AOF fagskolen
|
|
Deltid 2 år.
|
September 2023
|
|
|
Søknadsfrist:
30
.
04
.
23
Søknadsfrist:

Utdanningen gir studentene økt kompetanse i det grønne skiftet og nye oppgaver og utfordringer knyttet til ledelse av transport og logistikkfunksjoner.

Fagskole utdanningen ”Bærekraftig transport- og logistikkledelse” er en etterspurt lederutdanning for erfarne fagarbeidere innen transport og logistikkbransjen. Det grønne skiftet er et gjennomgående tema gjennom hele utdanningen og inneholder emner som ledelse, økonomi og metode, grunnleggende verdikjedeforståelse, gods- og persontransport, digitalisering og sikkerhet, spedisjon og fortolling samt lagerdrift.

Utdanningen passer for

Fagskolen passer for yrkessjåfører, kran- og løfteoperatører, terminal/logistikk-
operatører, operatører innen materialadministrasjon eller
gjenvinningsoperatører.

Utdanningen er gratis og kan kombineres med jobb!

– Fullført utdanning gir 60 studiepoeng.

Mer informasjon kommer!