Demensomsorg

AOF fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 1 år
|
21.09.22
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
14
.
08
.
22
Søknadsfrist:

Demensomsorg er utsatt på grunn av for få søkere.

Demensomsorg er en spennende utdanning som gir deg muligheter til å få mer kunnskap om de ulike demensdiagnosene, de nyeste behandlingsmetoder og de mest brukte metodene i miljøterapi. Utdanningen er praktisk og du kan ta i bruk din nye kompetanse umiddelbart. Gjennom diskusjoner og gruppearbeid vil du få anledning til å reflektere over etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.

Utdanningen passer for

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og de med annen grunnutdanning innen helsefagene.

Yrkesfunksjon og yrkeskompetanse

Demensomsorg retter seg mot ansatte som arbeider med pasienter som har en demensdiagnose. Læringsutbytte for utdanningen er at studentene skal få kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse om de forskjellige demenssykdommene, om kommunikasjon, miljøarbeid og helsefremmede tiltak som har til hensikt å gi pasientene god livskvalitet og god omsorg. Utdanningen er yrkesrettet og praksisnær, og etisk refleksjon vil bli vektlagt gjennom utdanning.

Organisering av opplæringen

  • Utdanningen tilbys som deltidstudium over 2 semester (1 år). Det tilsvarer en normert studietid på ½ år.
  • Utdanningen legges opp med undervisning ca. 5 kvelder pr måned.
  • Utdanningen inneholder 2 teoriemner, 1 praksisemne som er 5 uker (på egen eller annen arbeidsplass) og 1 fordypningsemne.
  • Fullført utdanning gir 30 studiepoeng.