Digital kompetanse for lærere - videreutdanning

Universitet
|
|
Deltid 1 år
|
Vår 2021
|
|
Universitetet i Agder
|
Søknadsfrist:
15
.
01
.
21
Søknadsfrist:

Studietilbudet er utviklet for å gi lærere trygghet når de skal møte sin nye digitale skolehverdag, og gi dem kompetansen de trenger for å utvikle seg med de nye kravene til lærerprofesjonen. Du vil gjennom dette studietilbudet få innsikt i hvordan du best mulig anvender teknologi til planlegging og gjennomføring av undervisning, vurderingsarbeid, skole-hjem-samarbeid og administrering. I tillegg skal du arbeide med digital dømmekraft og etiske dimensjoner som personvern, informasjonssikkerhet og nettvett.