Digital sansestimulering og virtuell velferdsteknologi

AOF fagskolen
|
|
Deltid
|
15.02.24
|
|
|
Søknadsfrist:
23
.
01
.
24
Søknadsfrist:

Studiet blir ikke igangsatt på grunn av for få påmeldte studenter.

Dette er et helt nytt studie som er utviklet av AOF fagskolen i samarbeid med blant andre Lister Kompetanse. Studiet vil gi deltakerne grundig innføring i de mulighetene som ligger innen digital sansestimulering, både innen eldreomsorg og oppvekst. Mulighetene er mange og studiet vil gi deltakerne et unikt verktøy til bruk innen ulike yrkesgrupper og brukere.