Digital veilederutdanning for praksisveiledere i sykepleie

UiA
|
Masternivå
|
Deltid 1/2 år
|
Høst 2023
|
|
|
Søknadsfrist:
07
.
08
.
23
Søknadsfrist:

Digital veilederutdanning for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier. Tilbudet er åpent for sykepleiere som er ansatt i en kommune på Agder.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert i  Flekkefjord, og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori. Læringsutbyttene er i tråd med Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse og velferdstjenesten (Universitets- og høgskolerådet, 2018).