Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere i sykepleie

UiA
|
EVU
|
Deltid 1/2 år
|
Høst 2022
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
01
.
08
.
22
Søknadsfrist:

Digitalt veiledningskurs for praksisveiledere er en videreutdanning tilpasset sykepleiere som veileder studenter i bachelor i sykepleie i kliniske studier.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og består av fem samlinger. Oppstartsamling og avslutningssamling er fysiske samlinger lokalisert i  Flekkefjord, og det er tre digitale samlinger mellom disse. Det er 20 plasser i Lister.

Innholdet i videreutdanningen vil gi grunnleggende kunnskaper om ulike prinsipper og metoder i individuell veiledning, og vil ta utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer. Praksisveiledning vil være sentralt sammen med praktisk yrkesteori.

Opptakskrav er Bachelor i sykepleie.

Ingen studieavgift, kun utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 725,-.