Engelsk 1

Universitetet i Agder
|
EVU
|
Deltid 1 år
|
Høst 2022
|
|
|
Søknadsfrist:
01
.
03
.
22
Søknadsfrist:
Åpner 1. februar

Engelsk 1, (1-7), videreutdanning for lærere.

Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i skolen under utdanningen. Emnet omfatter kunnskap om engelsk språk og språklæring, med fokus på utvikling av egen språkkompetanse, samt grunnleggende ferdigheter med vekt på muntlig arbeid i klasserommet, tekster og litteratur for elever på barnetrinnet.

Hensikten med å opprette et regionalt tilbud er blant annet å begrense reisetid til studiested. Videre vil en som en del av et regionalt undervisningstilbud bidra til at flere lærere i hver kommune får anledning til å ta opplæringen sammen, og på den måten enkelt kunne legge opptil kollokviegrupper og annet samarbeid. Som en konsekvens av dette håper partene å kunne etablere lærende nettverk som også vil kunne fungere etter at formelle eksamener er avlagt.

Videreutdanningen består av to emner á 15 studiepoeng. Det legges opp til 3 samlinger av 2 dager per semester. Det første emnet avsluttes med eksamen høsten-22, og det andre emnet avsluttes med eksamen våren-23.

Opptakskrav: Godkjent lærerutdanning. Søkere må være ansatt i undervisningsstilling ved en skole i Lyngdal, Farsund, Hægebostad, Flekkefjord, Kvinesdal eller Sirdal.

Forbehold om finansiering.