Entreprenørskap - konseptutvikling og iverksettelse

Universitet
|
|
Deltid 1/2 år
|
Høst 2021
|
Gratis
|
Universitetet i Agder
|
Søknadsfrist:
01
.
08
.
21
Søknadsfrist:
Fortløpende

Vurderer du å starte egen virksomhet?

Tilbudet retter seg mot personer som ønsker kunnskap om hva det betyr å drive egen virksomhet, hvordan egen faglighet kan danne grunnlaget for verdiskaping og hvordan entreprenørskap kan være en driver i et næringsutviklingsperspektiv.

Studiet gis som en treningsarena i iverksettelse og konseptutvikling, og skal utfordre og inspirere deg til nytenking og nyskaping. Studiet gir deg i tillegg relevant kunnskap om sentrale områder som bærekraftige forretningsmodeller, kommunikasjon, markedsføring, organisering og finansiering. Veien fra idé til et innovativt og bærekraftig konsept står sentralt. Både spede ideer, en sterk interesse for- og mer konkrete tanker om prosjekter og/eller bestemte planer rundt oppstart av noe eget, er utgangspunkt for en iverksettelsesprosess hvor du aktivt utforsker og utfordrer egne ideer, forestillinger og hypoteser i henhold til brukere, marked og konseptutvikling.

Tilbudet gis med et omfang på 7,5 studiepoeng, og retter seg mot en bred målgruppe uavhengig av fagfelt, interesse og bransje.