Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Fagskole
|
|
Deltid 1 år
|
Vår 2022
|
400 kr
|
AOF Fagskolen
|
Søknadsfrist:
.
.
Søknadsfrist:
Fortløpende

Kompetanse om kosthold hos helsepersonell er en forutsetning for å kunne motivere og arbeide for å fremme et godt mattilbud i helsetjenesten. Et riktig sammensatt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge sykdom. Fagskoleutdanningen Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter, slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og matopplevelser.

Fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for:

Helsefagarbeidere, aktivitører, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og de med annen grunnutdanning innen helse- og oppvekstfagene. Har du fagbrev eller svennebrev innen restaurant- og matfag, kan du også søke denne utdanningen.