Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

AOF Fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 1 år
|
September 2022
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
05
.
09
.
22
Søknadsfrist:

Studiet er dessverre avlyst på grunn av for få søkere!

Matglede - DU kan utgjøre en forskjell!

Jobber du innen helse og ønsker mer kunnskap om kosthold? Ernæring innen pleie- og omsorgstjenester vil gi deg kunnskap og ferdigheter, slik at du sammen med brukerne kan legge til rette for gode kostvaner og matopplevelser! Utdanningen har offentlig finansiering og er dermed gratis!

Deltidsstudium over 1 år, 4 hospiteringsdager og 4 kvelder matlaging. Fullført og bestått utdanning gir 30 studiepoeng.

Studiestart: September 2022

Studiested: Kvinesdal

Opptakskrav: Fagbrev som helsefagarbeider eller fag-/svennebrev innen restaurant- og matfag. Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,

aktivitører og helsesekretærer kan også søke. Opptak kan også skje på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet inneholder blant annet emner som:

• Grunnleggende ernæringslære

• Grunnleggende kjennskap til kost

ved ulike sykdommer og

tilstander

• Kost, kultur og religion

• Trygg mat

• Praktisk matlaging

• Hospitering