Fagskole BYGG

Fagskolen i Agder
|
Høyere fagskolegrad
|
Deltid 4 år
|
Høst 2022
|
|
|
Søknadsfrist:
01
.
10
.
22
Søknadsfrist:

Utviklingen i fagområdet bygg skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen fagområdet. Utdanningen innen bygg kvalifiserer blant annet til arbeid innen byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg og anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, oppmåling, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet.

Opptakskrav er fagbrev som tømrer, betongfagarbeider eller anleggsmaskinfører. Andre aktuelle fagbrev er: blikkenslager, anleggsmaskinfører, asfaltfaget, fjell- og bergverksfaget, forskalingsfaget, industrimalerfaget, isolatør, malerfaget, murerfaget, rørleggerfaget, stillasbyggerfaget, trevare-/bygg-innredningsfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, byggdrifterfaget, feierfaget, glassfaget, steinfaget, tak- og membrantekkerfaget, trelastfaget, ventilasjons- og blikkenslagerfaget eller anleggsgartnerfaget. Søkere som ikke oppfyller kravene til generelt opptaksgrunnlag kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.