Helse, miljø og sikkerhet

AOF Fagskolen
|
|
Deltid 2 år
|
16.02.2023
|
Studentavgift 800.-
|
|
Søknadsfrist:
01
.
01
.
23
Søknadsfrist:

Innholdet i utdanningen er allsidig og bred, noe som gir deg mange muligheter uansett hvilken bransje du jobber eller ønsker å jobbe i. Du får flere bein å stå på, og en unik mulighet til å delta i erfaringsutveksling mellom alle studentene som har erfaring fra ulike bransjer.

Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som kan gjennomføres over to år mens du er i jobb. Du får inngående kjennskap til regelverket, roller og systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøfaktorer er et sentralt emne i utdanningen. Dette er svært aktuelt dersom du ønsker å jobbe som HMS rådgiver eller koordinator.

Organisering av opplæring

  • Utdanningen har en samlet normert studietid på 1 år, men tilrettelegges som en deltidsutdanning over 2 år
  • Det legges opp til ca. 5 samlinger pr. måned; én fast dag i uken + en ekstradag pr. måned
  • Studentene leverer en skriftlig oppgave pr. emne
  • Fullført utdanning gir 60 studiepoeng og tittelen "Fagskolegrad"


Utdanningen passer for
Fagskolen Helse, miljø og sikkerhet er for deg som vil jobbe med og for mennesker, og som ønsker å jobbe med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Ønsker du i tillegg å jobbe med koordinering av tiltak som er med på å gjøre arbeidsplassen sikker, er dette utdanningen for deg.

Har du eller ønsker du en rolle i din virksomhet innen HMS-området er fagskoleutdanning Helse, miljø og sikkerhet noe for deg!

Eksamen
Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med muntlig eksamen.

Opptakskrav
Man kan søke om opptak til utdanningen enten på bakgrunn av sin formelle kompetanse eller på bakgrunn av sin realkompetanse.

Opptak på bakgrunn av formell kompetanse
For opptak til fagskolen Helse, miljø og sikkerhet kreves enten fullført videregående opplæring med studiekompetanse eller med yrkeskompetanse og fagbrev. Det stilles ikke krav om noen bestemt studieretning for opptak til fagskole Helse, miljø og sikkerhet.

For å kvalifisere til opptak må søker dokumentere:

  • vitnemål/kompetansebevis på generell studiekompetanse

    eller

  • vitnemål/kompetansebevis fra videregående yrkesfaglig opplæring og fagbrev