Hygiene og smittevern

Fagskole
|
|
Deltid 1 år
|
Høst 2021
|
350 kr
|
Fagskolen Rogaland
|
Søknadsfrist:
17
.
08
.
21
Søknadsfrist:
Fortløpende

Fagskoleutdanningen i Hygiene og smittevern skal sikre den enkelte, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innen helse- og sosialsektoren. Covid 19 pandemien som rammet mars 2020 skapte behov for rask mobilisering av tiltak innen de ulike helse- og oppvekstmiljøer. Dagens og morgendagens utfordringer både for samfunnet generelt og innen helse- og sosialsektoren spesielt innebærer behov økt kunnskap og kompetanse. Nye retningslinjer, implementering av nye prosedyrer, risikovurderinger og vilje og evne til endring ble en nødvendighet.

Fagskoleutdanningen innen Hygiene og smittevern er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenheng menes at den er rettet mot arbeidstakere med forskjellig faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring.

En felles videreutdanning for yrkesgrupper på samme nivå vil kunne bidra til at en opparbeider seg ny kompetanse, utvikler kunnskap og forståelse i en felles referanseramme. Tilstrekkelig felles faglig kunnskap og forståelse for faget vil øke sannsynligheten for god kommunikasjon og godt samarbeid. Samtidig vil det legges til rette for et tverrfaglig samarbeid som rettes mot nasjonale føringer innen hygiene og smittevern.

Studiene vil være samlingsbaserte i Lister med videooverføring. Studiene går på deltid over 1 år.