Klinisk kartlegging - videreutdanning

Universitetet i Agder
|
|
Deltid 1 år
|
Vår 2021
|
|
|
Søknadsfrist:
01
.
08
.
20
Søknadsfrist:

I denne videreutdanningen på masternivå er det fokus på avansert sykepleie for å styrke breddekompetansen, samt å tilegne seg erfaring i å kartlegge pasientenes helsetilstand og vurdere situasjoner som oppleves vanskelige for pasienter og pårørende.  Videreutdanningen vektlegger generiske ferdigheter som kreves for å møte pasienter med sammensatte medisinske og sykepleiefaglige problemstillinger, samt kompetanse som bidrar til å omsette forskningsbasert kunnskap til økt pasientsikkerhet, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene.

Det vil være et digitalt oppstartsmøte i slutten av november. Undervisningen ute i kommunene starter opp i vårsemesteret 2021.


Denne videreutdanningen er for deg som er utdannet sykepleier og er ansatt i en kommune på Agder.