Klinisk vurderingskompetanse

AOF fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 2 år
|
Våren 2023
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
.
.
Søknadsfrist:
Utsatt til våren 2023.

Informasjon om utdanningen:

Oppstart er utsatt til våren 2023.

Utdanningen vil gi studentene økt kompetanse innen observasjon-, vurdering- og handlingskompetanse. Videre skal studenten opparbeide og videreutvikle et klinisk blikk for å kunne foreta helhetlige vurderinger og iverksette tiltak.

Viktige tema i utdanningen vil være klinisk vurderingskompetanse, tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand, kroniske sykdommer, demensomsorg og psykisk helse og somatiske sykdommer.

Utdanningen er praksisnær. Studiekrav som omhandler feltobservasjon, kan gjennomføres ved egen arbeidsplass.

Fagskoleutdanningen er gratis og kan kombineres med jobb. Den kan tilrettelegges for dag-, kveld- og samlingsbasert undervisning, og gjennomføres på deltid over 2 år. Utdanningen gir 60 studiepoeng.

Utdanningen passer for:

Fagskoleutdanningen passer for helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Utdanningen kan også være aktuell for de som har autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.