Strategisk bruk av IKT

Universitet
|
Modul
|
Deltid 1/2 år
|
Høst 2021
|
|
Universitetet i Agder
|
Søknadsfrist:
15
.
08
.
21
Søknadsfrist:
Fortløpende

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er ikke kun verktøy, men representerer viktige strategiske ressurser for virksomheter.

Strategisk bruk av IKT er et emne rettet mot ansatte som arbeider strategisk og operativt med digitalisering og digitaliseringsprosesser. Emnet fokuserer på virksomhetssystemer slik som ERP, BI, CRM samt teknologier som Internet of things og Blockchain. Virksomhetssystemer er viktige digitale ressurser for å oppnå effektive prosesser og verdiskapning i organisasjoner. Emnet passer for ansatte i næringsliv og offentlig sektor som ønsker å øke sin kunnskap om og kompetanse i hvordan implementering av virksomhetssystemer kan bidra til å realisere potensialet for digitalisering og økt ytelse.

Digitalisering og implementering av virksomhetssystemer er både teknisk og organisatorisk utfordrende. Det krever effektive implementeringsmetoder og endringsprosesser som kan sikre brukeradopsjon og realisering av potensielle gevinster. Dette emnet tilbyr kunnskap som vil gjøre studentene i stand til å foreta gode vurderinger relatert til anskaffelse, implementering og operasjonalisering av virksomhetssystemer.

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs.

Høst 2021 - Modul 1: Strategisk bruk av IKT (10 sp)

Vår 2022 - Modul 2: Digitalisering og bærekraft (10 sp)

Høst 2022 - Modul 3: Data Science som strategisk verktøy (10 sp)

Vår 2023 - Modul 4: Digitalisering og prosessledelse (10 sp)

                                                                                                                                          

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.