Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren.

AOF fagskolen
|
Høyere yrkesfag
|
Deltid
|
Utsatt
|
|
|
Søknadsfrist:
20
.
08
.
23
Søknadsfrist:

Studiet er avlyst/utsatt på grunn av for få påmeldte.

Dette er et helt nytt studie der Lister Kompetanse har rekruttert lokale ressurspersoner til plangruppa for studiet. Bakgrunnen for å utvikle et slikt studie er tilbakemeldinger fra oppvekstetaten der de ønsker å høyne kompetanse på dette feltet. Studiet vil være relevant for både fagarbeidere, pedagoger, helsepersonell og andre som jobber med barn og unge.

Med stadig økende grad av utfordrende situasjoner i barnehage og skole vil du med fagskoleutdanningen «Trygg håndtering av utfordrende situasjoner i oppvekstsektoren» få kunnskapen og verktøyene du trenger for å håndtere utfordrende situasjoner som oppstår, på en tilfredsstillende måte. Du skal etter endt utdanning ha kunnskap om betydningen av tidlig innsats i oppvekstsektoren, forsvarlige teknikker som sikrer trygg håndtering, samt samhandling og kommunikasjon med barn og foresatte. Dette er en gratis fagskole som gjennomføres over ett år og kan kombineres med jobb.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram så holder du deg oppdatert.