Tverrfaglig miljøarbeid

Fagskolen i Agder
|
Fagskolegrad
|
Deltid 2 år
|
Høst 2022
|
|
|
Søknadsfrist:
20
.
04
.
22
Søknadsfrist:

Lister Kompetanse tilbyr i samarbeid med Fagskolen i Agder fagskolestudium i tverrfaglig miljøarbeid. Studiested blir i Lister.

Studiet gir generell kompetanse innen miljøarbeid og en spesifikk kompetanse om miljøarbeid innen følgende brukergrupper: Barn og ungdom, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger, mennesker med psykiske problem og mennesker med rusmiddelproblem. Miljøarbeid innebærer å tilrettelegge det fysiske, psykiske og sosiale miljøet for å øke livskvalitet, bidra til læring og å opprettholde ferdigheter. Brukerperspektivet, tverrfaglighet og helhetstenkning er vektlagte prinsipper i utdanningen.

For opptak til fagskoleutdanning i Tverrfaglig miljøarbeid kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.  

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak: aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner