Tverrfaglig palliativ omsorg

Fagskole
|
|
Deltid 1/2 år
|
14. februar 2022
|
Gratis
|
AOF fagskolen
|
Søknadsfrist:
12
.
02
.
22
Søknadsfrist:

Tallet på kronisk syke og eldre øker, og kommunene må ta vare på stadig sykere pasienter. Dette gir et stor behov for økt kunnskap om palliasjon og palliativ omsorg blant helsepersonell. Begrepet palliasjon omhandler langt mer enn kun livets aller siste timer. Tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning skal gå hånd i hånd med lindring og medmenneskelighet. Pårørende skal ivaretas. Kunnskap og fokus bidrar til god omsorg for pasienten når livet skal leves i sin avsluttende fase. Helsepersonell med trygghet på egen kompetanse er derfor nøkkelpersoner for den gode omsorgen i vanskelige situasjoner.

Vi kan nå tilby fagskolemodulen, som er en videreutdanning innen tverrfaglig palliativ omsorg. Utdanningen gir 10 studiepoeng og varer i 16 uker. Utdanningen tar for seg ulike emner innen palliativ omsorg og pleie, og gir god kompetanse innen blant annet observasjon, behovsavklaring og lindrende tiltak.