Rus og Psykisk helsearbeid

AOF Fagskolen
|
Fagskolegrad
|
Deltid 2 år
|
21.09.2022
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
01
.
10
.
22
Søknadsfrist:

Utdanningen setter rusproblematikken i fokus. Det blir lagt vekt på anvendelse av relevante tiltak og metoder i miljøarbeidet, kommunikasjon og etiske dilemmaer, samt refleksjon over eget arbeid i møte med brukere og pårørende.

Utdanningen inneholder også tema som: forebyggende arbeid blant barn og unge, recovery, barna av rusmisbrukere, ulike former for rusmidler, habilitering og rehabilitering.

Utdanningen er tverrfaglig og har et klart brukerperspektiv. Med tverrfaglig i denne sammenhengen menes det at den er rettet mot arbeidstakere med ulik faglig bakgrunn innen helse- og oppvekstfagene i videregående opplæring, og som har sitt virke i kommunal virksomhet, spesialhelsetjeneste, institusjoner og innen pedagogisk virksomhet.

Fagskolen gjennomføres på kveldstid i Lyngdal 5 kvelder i måneden, og kan kombineres med jobb og familie. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Utdanningen  passer for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere eller andre med grunnutdanning innen helse- og oppvekstfag.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Se opptak på bakgrunn av realkompetanse her.