Lek og læring med digitale verktøy i barnehagen

Fagskolen Kristiania
|
|
Deltid
|
Høsten 2023
|
Gratis
|
|
Søknadsfrist:
.
.
Søknadsfrist:
Påmelding åpner snart

Utdanningen er nettbasert. Det gir 30 studiepoeng og går over et år.

Utdanningen gir studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanser for å kunne arbeide med digitale verktøy i barnehagen. Studenten vil få kompetanse om etiske problemstillinger rundt bruk av digitale verktøy, hvordan vurdere relevans og egenhet av digitale verktøy. I tillegg vil studenten få kompetanse om hvordan legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv er deltakende og skapende gjennom ulike digitale uttrykksformer.

Etter endt utdanning vil du ha opparbeidet deg kunnskap om konkrete verktøy og metoder for å skape et digitalt læringsmiljø tilpasset aldersgruppen 1-6 år.

Utdanningen er bygget opp av to emner. Første emne gir innføring i hva digital kompetanse innebærer for barnehageansatte og hvordan arbeide med å etablere en god digital praksis i barnehagen. Det andre emnet tar for seg hvordan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre digitale og analoge aktiviteter for og sammen med barn i barnehagen. Hvordan barnehageansatte kan skape læringsmiljøer som stimulerer til utforskende og skapende lek og læring med digitale verktøy, gjennom prosjektarbeid.