Veiledning av lærlinger

AOF Fagskolen
|
|
Deltid 1 år
|
September 2023.
|
Studentavgift 400.-
|
|
Søknadsfrist:
.
.
Søknadsfrist:
Påmelding åpner snart.

Har bedriften lærlinger? Da trenger dere også dyktige veiledere som kan hjelpe lærlingen til å få mest mulig ut av lærlingperioden. Dette studiet vil gi deg som er veileder  den dybdekompetansen du trenger for å være en dyktig veileder og faglig leder for lærlinger.

Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningssystemet, og det kreves dyktige fagarbeidere med god veiledningskompetanse. Bedrifter med gode veiledere øker kvaliteten på opplæringen og sørger for at bedriften sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere.

Du vil gjennom studiet blant annet lære om å iverksette tiltak som bidrar til økt motivasjon og mestringsfølelse hos lærlingen. Utdanningen består av tema som veileders rolle og oppgaver, veiledning i praksis, læreplanverket, vurdering og dokumentasjon. Dette er en gratis fagskole på kveldstid, som gjennomføres over ett år mens du er i jobb.

Opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev, svennebrev eller autorisasjon. Her kan du lese mer om opptak på bakgrunn av realkompetanse: Opptakskrav - veiledning av lærling (signin.no)