Velferdsteknologi

Fagskole
|
|
Deltid 1 år
|
Høst 2021
|
350 kr
|
Fagskolen Rogaland
|
Søknadsfrist:
17
.
08
.
21
Søknadsfrist:
Fortløpende

Formålet med utdanningen er å bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse samt styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

For å oppnå selvstendighet, sosial deltagelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter og løsninger samt grensesnitt mellom mennesker, teknologi og miljø. Utdanningen gir en ettertraktet spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi og er et direkte kompetansehevende tiltak.

Studiene vil være samlingsbaserte i Lister med videooverføring. Studiene går på deltid over 1 år.