Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Fagskolen i Agder
|
|
Deltid 1 år
|
Høsten 2024
|
|
|
Søknadsfrist:
15
.
04
.
24
Søknadsfrist:

Ved å ta denne utdanningen vil du som fagarbeider få en spisskompetanse innen velferdsteknologiske løsninger og hjelpemidler.

Rett bruk av velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, sosialdeltakelse, mestring og selvstendighet, til tross for funksjonsnedsettelser. Bruk av velferdsteknologi er også et viktig tiltak for å sikre mer effektiv og hensiktsmessig bruk av ressurser i helsetjenesten. Du som fagarbeider har en viktig rolle i dette arbeidet.

Fagarbeidere arbeider tett med bruker, pasient og pårørende, og vil gjennom utdanningen få en spisskompetanse innen velferdsteknologi for å vurdere, planlegge, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger.  

I utdanningen lærer du om velferdsteknologiske løsninger innen eldreomsorg, habilitering og i arbeid med barn og unge med spesielle behov.

 Ved å ta denne utdanningen vil du som fagarbeider også kunne ha en funksjon innen opplæring og koordinering knyttet til bruk av velferdsteknologi. Studiet gir en helhetsforståelse av hvordan velferdsteknologi som tiltak henger sammen med organisering av tjenestene, og du vil dermed kunne bidra som ressurs inn i både utprøvingsprosjekter og dagligdrift av velferdsteknologiske løsninger.

Følg oss på Facebook og Instagram for å holde seg oppdatert på studietilbud og søknadsfrister.