Videreutdanning om vold i nære relasjoner

Universitetet i Tromsø
|
30 studiepoeng
|
2 semestre
|
Høst 2022
|
|
|
Nettstudium
Søknadsfrist:
20
.
04
.
22
Søknadsfrist:

Vold som et generelt problem i samfunnet er økende. Samtidig er det også rettet mer oppmerksom på den skjulte volden som utøves i nære relasjoner. Videreutdanning skal øke den generelle kompetansen innefor vold og aggresjonsproblematikk til ansatte i privat og offentlig sektor som i sitt arbeid møter mennesker som er utsatt for vold eller som arbeider med mennesker som utøver vold

Forelesningene i emnet vil bli gjennomført som live-stream forelesninger via Zoom