Vi bistår barnehager og skoler i de fem Listerkommunene med logopedisk oppfølging.

Listerkommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund, samarbeider om en felles logopedtjeneste. Logopeden jobber med barn og unge i alderen 0-16 år og gir hjelp med språk og talevansker. Nedenfor finner du søknadsskjema og mer utfyllende informasjon.

38 38 20 00
logopedtjenesten@farsund.kommune.no
Lister Logopedtjeneste, Postboks 100, 4552 Farsund

Aktuelt
Ingen saker.