Vi utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker.

Logopedtjenesten betjener Listerkommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund. Dersom man ønsker en vurdering av behov for logopedbehandling, sender man en søknad til kommunen. Søknadsskjema finner du nedenfor i vårt skjemaarkiv.

38 38 20 00
post@farsund.kommune.no
Lister Logopedtjeneste, Postboks 100, 4552 Farsund

Tips og veiledning

Ingen dokumenter