Lister Kompetanse

Lister Kompetanse tilbyr desentralisert utdanning!
Vi skal ivareta regionale interesser og mål knyttet til kompetanseutvikling og utdanningsnivå. For å nå disse, tilbyr vi desentralisert utdanning for å heve kompetansen i regionen, primært rettet mot høgskole- og universitetsnivå.
Kontaktperson:
Hilde Strømme, daglig leder
Adresse:
Postgården, Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal
Telefon:
941 68 444
Aktuelt