Kullet som starter i Flekkefjord til høsten har fått 5,5millioner DIKU-kroner til lokale tilrettelegginger. Også dette kullet koordineres og følges opp av førsteamanuensis på UiA,  Anne Opsal. Opsal har søkt DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) om støtte til å lage gode pedagogiske opplegg for distriktsstudentene.

Anne Opsal har doktorgrad fra Senter for rus- og avhengighetsforskning ved det medisinske fakultetet på Universitetet i Oslo og hovedfag i sykepleievitenskap fra universitetet i Bergen. Hun har også lang klinisk erfaring fra Haukeland sykehus og Sørlandet sykehus. Det er en kapasitet som koordinerer studiet, noe vi er svært glade for. Studentene blir svært glade i sin koordinator, og Anne Opsals mål er alltid å ruste studentene til å bli dyktige sykepleiere.

DIKU utlyste 92 millioner til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning. I skarp konkurranse med alle universitet og høyskoler samt kolleger på eget universitet fikk Opsal full pott til distriktsvennlig og fleksibel sykepleieutdanning.

De 40 heldige studentene vil dermed bli ekstra godt fulgt opp av Opsal og kolleger. Den velbegrunnede søknaden viser at UiA har høy kvalitet i undervisningen, og her vil man i tillegg få mulighet til å prøve ut lokale tilpasninger.

Lister Kompetanse er svært stolte av at distriktssatsingen nå får økte rammer som vil bidra til veldig gode studieforhold for våre studenter. Universitetet i Agder er fremdeles i gang med opptak av studenter. Vi får stadig telefoner fra studenter som kan fortelle at de har takket ja til studieplass. Det er stor glede i Lister Kompetanse i disse dager. Vi hadde en god forhåpning om at Anne Opsal ville få DIKU-midler på bakgrunn av solidsøknad. Fordi konkurransen er knallhard om disse midlene, er vi nå veldig glade og ikke minst stolte fordi kullet blir så godt satset på. Vi opplever dette i tillegg til at vi får 40 studieplasser på årets kull. Dette er 40 heldige studenter som kan ta fatt på sin bachelor i sykepleie!