Statens Hus er et nasjonalt pilotprosjekt som skal prøve ut metoder for å tilrettelegge for flere statlige arbeidsplasser i distriktene. Som del av prosjektet har vi nylig åpnet RegionLab Lister, et kontorfellesskap og møtested for offentlige ansatte.

Statens Hus skal bidra til at det blir utviklet ny kunnskap og nye måter å jobbe innen offentlig sektor. Dette skal bidra til flere desentralisere statlige arbeidsplasser og på denne måten styrke distriktene. Man vil bidra til å gjøre regionen mer attraktiv, styrke det offentlige fagmiljøet og redusere rekrutteringsutfordringene.

Lyngdal er én av fire kommuner i Norge som deltar i Statens Hus. De andre kommunene Stad, Narvik og Orkland, utvikler sine egne delprosjekter slik at vi samlet oppnår en større bredde i prosjektet for å finne de gode løsningene.

Book plass i RegionLab Lister

Ann Karin Fuglestad
Prosjektleder
99 04 54 80
annkarin@statenshus.no

Postgården, 3. etasje
Stasjonsgata 26, 4580 Lyngdal

Aktuelt