Statens Hus er et pilotprosjekt som skal prøve ut et forsterket samarbeid mellom statlige og offentlige aktører. I Lister er det opprettet et kontorfellesskap hvor offentlig fagmiljø samles i kompetanseklynger på tvers av forvaltningsnivå.

Statens Hus er et pilotprosjekt på vegne av Kommunal- og Distriktsdepartementet (KDD) som skal prøve ut et forsterket samarbeid mellom offentlige aktører i samme bo- og arbeidsmarkedsregion. Stikkord her er felles fagmiljø, kompetanseklyngesamarbeid og innovasjon i offentlig sektor. Dette skal igjen bidra til å øke attraktiviteten til regionen, hvor man styrker det offentlige fagmiljøet og reduserer rekrutteringsutfordringer til offentlig sektor. Det er fire slike pilotprosjekter i landet, hvor de andre er i kommunene Stad, Orkland og Narvik.

Aktuelt